Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ốngCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH AN , 0914874358

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống
Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Hotline:
0914874358 - 0973899033

  • Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt Xem: 135

Thông tin sản phẩm

Đồng hợp kim: C1020, C1100

Kích thước (mm):

Chữ nhật:

Dày: 2.5~100.0

Rộng: 9.53~260.00

Thanh tròn:

Đường kính: 1.0~300.0

 

Đồng ống:

Đường kính trong: 0.5~100.0

Đường kính ngoài: 5~300

Bình luận

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống

Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống
Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, hình, đồng ống